Térképre kerültek az Újbudai zöldfolyosó elképzelései – az 5. tervezési alkalom beszámolója

2021. szeptember 8-án véget ért egy fontos szakasz az Újbudai Zöldfolyosó tervezési folyamatában. Július és szeptember között 5 alkalommal találkoztak a helyiek és a tervezők, hogy közösen alakítsák ki azokat az elveket és elvárásokat, amelyek mentén elkészülhetnek a Déli Körvasút beruházáshoz kapcsolódó környezetrendezés tervei. A közös munka eredményét még az év vége előtt nyilvánosan is megismerhetik majd az érdeklődők.

Újbudai Zöldfolyosó közösségi tervezés

Az 5. tervezési alkalom rendhagyó módon kezdődött, hisz a résztvevők már érkezéskor megtekinthették azt a koncepciótérképet, amelyen a tájépítész tervezők ábrázolták a korábbi beszélgetések eredményeit. Ez a koncepciórajz volt az alapja az este beszélgetéseinek is, a már megszokott, kis csoportos viták alkalmával az ábra négy szakaszáról mondhatták el a véleményüket a résztvevők. Az alkalom legfontosabb célja az volt, hogy a javasolt közlekedési megoldásokat is meg lehessen vitatni a közösséggel, illetve a tervezők kapjanak visszajelzést arról, hogy helyesen értelmezték-e az eddig felmerült igényeket.

A sétány nyugati, Ajnácskő utcai végével kapcsolatban a jelen lévők megerősítették, hogy támogatják egy funkciógazdagabb zöldterület létesítését, ahol akár egy vízfelület is létrejöhetne. A közterületi parkolás rendezésében vita alakult ki, hogy a töltés, vagy az utca felőli oldalon lehetne megfelelőbb elhelyezni párhuzamos parkolókat, abban viszont minden jelenlévő egyetértett, hogy ez a szakasz az egyik legfontosabb fapótlási terület.

A szakaszhoz szorosan kapcsolódó Bartók-Tétényi csomópontról a tervezők több koncepciót is bemutattak, amelyek között körforgalmas megoldású, illetve hagyományos, a jelenlegihez hasonló csomóponti kialakítás is felmerült. A kis csoportos beszélgetések során a résztvevők itt is hangsúlyozták a zöldfelületek megóvásának és növelésének fontosságát, és egyetértettek abban, hogy a csomópontnak szüksége van egy városiasabb kialakítású, a gyalogosok és a kerékpárosok érdekeit fokozottan kiszolgáló térelrendezésre. Itt akár bizonyos útburkolatok megszüntetését is elképzelhetőnek tartják, ha a helyükön közösségi terek jönnek létre.

A zöldfolyosó Bartók Béla út és Fehérvári út közötti szakaszával kapcsolatban is elsősorban a közlekedési témák dominálták a beszélgetést. A Sárbogárdi út egyirányúsítása a Bartók Béla út irányába, kiegészítve a Dombóvári út Duna felé történő egyirányúsításával megszüntetné az útvonal szökőút jellegét, további forgalomcsillapító intézkedések pedig hozzájárulhatnának a terület nyugalmas légköréhez. A résztvevők alapvetően támogatták az elképzelést, de csak azzal a feltétellel, ha az innen elvezetett forgalom nem jelenik majd meg a lakóutcákban. A töltés másik oldalán található Kanizsai utcával kapcsolatban a Fehérvári útra történő balra kanyarodás igénye merült fel, amelyet szintén vizsgálni fog a tervezői csapat.

A parki részeken megerősítették a természetes burkolatok, illetve a szétszórt funkciók igényét, a konkrétumok szintjén pedig szóba került a kisgyermekeknek szóló játszótér áthelyezése a Mandarinkert lakópark elé, valamint a pingpongasztalok megőrzésének szükségessége. Az ide helyezendő átjárókkal kapcsolatban sokan félnek azok nem rendeltetésszerű használatától, valamint attól, hogy ez további burkolt felületeket vonz magával. A tájépítészek feladata lesz ezekre a felvetésekre megnyugtató megoldásokkal szolgálni.

A Fehérvári út és a Bogdánfy utca közötti szakaszról a jelenlévők hangsúlyozták, hogy nem szeretnék funkciókkal túlzsúfolni a területet, de pl. nyilvános WC elhelyezését a megfelelő üzemeltetési feltételekkel támogatnák. A területen többen szeretnék, hogy lehetőség legyen póráz nélkül sétáltatni a kutyákat, ennek a javaslatnak azonban ellenzői is akadtak. Mivel itt egy jelentős lakossági parkoló is található, szintén érkeztek tervek ezzel kapcsolatban, a parkolás elrendezése és a kerékpárút elhelyezéséről esett a legtöbb szó a csoportban. A helyeik alapvetően támogatták azt a tervezői elképzelését, amely egyirányúvá tenné a Hamzsabégi utat ezen a szakaszon. Ugyan alapvetően támogatott gondolat, hogy a kerékpárút a támfal mellett fusson, a kerékpárút elé helyezett lugassal, és az így létrejövő zárt terekkel kapcsolatban szintén többen tartanak a nem rendeltetésszerű használattól.

A Bogdánfy utcai csomópontnál a tervezők szintén több közlekedési elképzelést mutattak be, volt körforgalmi és hagyományos, lámpás szerkezetű is. A helyiek számára a legfontosabb szempont, hogy a zöldfelületek ne csökkenjenek a közlekedési megoldások miatt, és az új forgalmi elrendezés ne okozzon többletforgalmat a Baranyai utca környéki lakóterületeken. A kerékpárosok és a gyalogosok helyzetét mindenképpen szükséges javítani, és érdemes lenne az itt gyakran tapasztalható torlódást is csökkenteni.

A Neumann János utca mentén a jelenlévők javasolták, hogy a kerékpárút lehetőleg ne vegyen el extra felületeket a meglévő zöldfelületekből, ha megoldható, a jelenlegi útpálya mentén fusson. A korábban felmerült lelátó telepítését is jó ötletnek tartották, ugyanakkor az a felvetés, hogy ide akár közösségi kert is kerülhetne, nem élvezett támogatottságot. A kerékpárosok szempontjait kiemelendő több helyszínen is elképzelhetőnek tartják kerékpáros szervízpont telepítését.

Egy közösségi tervezési folyamat célja elsődlegesen mindig valamilyen építészeti, tájépítészeti koncepció elkészítése, amit a közösségi tervezési alkalmak lezárultával a tervezők még nagyon sok szakaszban dolgoznak tovább, egyeztetnek, pontosítanak. Végeredményről tehát még messze nem beszélhetünk.

Mégis, a tervezési alkalmakon résztvevők sokkal többet is kaphatnak, mint egy szimpla tervkoncepciót. Az Újbudai zöldfolyosó közösségi tervezési alkalmának a végén minden jelen lévőnek azt a kérdést kellett megválaszolni, hogy mit visz magával ebből a folyamatból. Ahogy egymás után számoltak be megéléseikről a résztvevők, szóba kerültek olyan nem meglepő tervezési elemek és elvek, mint a fenntarthatóság, a „kevesebb néha több” elv, vagy éppen a kutyások érdekeinek megfelelő parkkialakítás. Ugyanakkor a jelen lévők jelentős része inkább az együttműködés és a közösség élményét, a kommunikáció fontosságát, vagy azt emelte ki, hogy milyen jó érzés volt elhivatott és a laikusok véleményét meghallgató tervezőkkel együtt dolgozni.

Az 5 alkalom alatt ugyanis egy sajátos közösség alakult ki, egyéni nyelvezettel és közösen elfogadott értékekkel. Ez a közösség vegyes összetételű, és sok nézeteltérés is van a tagok között. Egy tény azonban összeköti őket, mindannyian a szívükön viselik az Újbudai zöldfolyosó jövőjének a sorsát. Ez úton is köszönet illet minden résztvevőt, akik szabadidejük szánták rá a közös gondolkozásra, és szintén köszönet a Völgyzugoly Műhely, a Lépték-Terv Tájépítész Iroda, a Viköti Mérnök Iroda , az Utiber és a Közlekedés Kft. munkatársainak a közösségi tervezésben való aktív részvételért, az igények meghallgatásáért és a tervekbe való beépítéséért.
A társadalmasítási program következő lépéseként a tervezők által kidolgozott vázlatterveket még 2021 év vége előtt bemutatjuk az érintett közösségnek, a tervezés előrehaladásáról pedig folyamatosan tájékoztatni fogjuk a közvéleményt.

Kedves Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával elfogadja az adatvédelmi szabályzatot.

Kedves Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával elfogadja az adatvédelmi szabályzatot.

Megszakítás